بازی های علمی برای گزارش نتایج سه ماهه اول سال 2020 در روز دوشنبه ، 11 مه 2020

LAS VEGAS ، 8 مه 2020 / PRNewswire / – شرکت بازی های علمی (NASDAQ: SGMS) (“شرکت”) اعلام کرد که امروز نتایج خود را برای سه ماهه اول خود که به پایان رسید 31 مارس 2020 ، دوشنبه ، 11 اردیبهشت 2020 ، پس از نزدیک بازار این شرکت میزبان کنفرانس سرمایه گذار و …