5G اندازه بازار زیرساخت ارزش تا 4927 میلیون دلار 496.6 میلیارد دلار | CAGR: 106.4٪: Grand View Research، Inc.

SAN FRANCISCO ، 25 مه 2020 / PRNewswire / – پیش بینی می شود اندازه بازار جهانی زیرساخت 5G تا سال 2027 به 496.6 میلیارد دلار برسد و ثبت CAGR را از سال 2020 تا 2027 از 106.4 درصد ، ثبت می کند. سرمایه گذاری توسط ارائه دهندگان خدمات ارتباطی برای …