InventHelp Inventor لوازم جانبی بهبود یافته برای وسایل نقلیه Drag Racing (LCC-4556) را توسعه می دهد

یک مخترع از فریمانسبورگ ، Pa گفت: “من سر موتور بودم و برای کشیدن اتومبیل های مسابقه” استفاده می کردم. “من می خواستم یک لوازم جانبی مسابقه برای افزایش کشش و شتاب ایجاد کنم ، بنابراین من PLANTRE BAR اختراع کرد. ” این اختراع یک روش مؤثر برای …