در میان بحران COVID-19 و رکود اقتصادی رو به رشد ، بازار رادیاتورهای اتومبیل در سراسر جهان با 2.1 میلیارد دلار پیش بینی شده در طول دوره تحلیل رشد خواهد کرد.

NEW YORK ، 1 ژوئن 2020 / PRNewswire / – در میان بحران COVID-19 و رکود اقتصادی رو به رشد ، بازار رادیاتورهای اتومبیل در سراسر جهان با 2.1 میلیارد دلار پیش بینی شده در طول دوره تجزیه و تحلیل ، رشد اقتصادی سالانه اصلاح شده رانده می شود. نرخ (CAGR) 3.8٪ است. مسافر …