برای یادگیری الکترونیکی در خانه گیر نکنید – در “Schoolcation” به ساحل بروید

میدان NEWTOWN ، پا ، 30 اکتبر 2020 / PRNewswire / – آموزش الکترونیکی سهم چالش های خود را دارد. از دست دادن تعامل اجتماعی ، جنجال های تند و ناگهانی و اواسط بعد از ظهر ، و قطع ارتباط در خانه و سرویس اینترنت شما وجود دارد. این جایی است که ALG Vacations with با Schoolcations وارد می شود ، …