Global Air Logistics and Training، Inc (GALT) بسیار خوشحال است که اعلام می کند معاون دریادار بازنشسته Mat Winter به عضویت هیئت مدیره GALT درآمده است.

همه این ویژگی ها و تجارب Admiral Winter را برای کمک به راهنمایی مناسب می کند GALT در دستیابی به سودآوری نزدیک و بلند مدت و اهداف رشد استراتژیک آن.

GALT یک تجارت کوچک غیر قدیمی و قدیمی است که دارای راه حل های برتر فرماندهی ، کنترل و ارتباطات (C3) برای پشتیبانی از وزارت دفاع است. GALT ترکیبی از نوآوری فنی و اجرای سریع ، قابلیت های جدیدی را ایجاد می کند ، امنیت را تقویت می کند و جریان اطلاعات را تغییر می دهد. GALT متخصص در معماری ارتباطات باز ، مقیاس پذیر و قابل تنظیم ، نمونه سازی سریع و طراحی تجربه کاربر است.

SOURCE Global Air Logistics and Training، Inc.

لینک های مربوطه

https://www.galt.aero/